For_we_are
     
     
"For å kunne lokalisere sitt eget perspektiv trenger vi en historisk bevissthet som er nedfelt i objektene vi søker en ny lesning av, eller praksisene rundt dem. Uten en friksjon mellom en operativ tradisjon, eller lesningskultur, vil ikke avviket ha betydning eller effekt. Torps verker befinner seg, slik sett, mellom en konservativisme, i sin insistering på tradisjoner, og en radikalitet, i den like sterke oppfordringen til å bryte med de dominerende fortellingene. Ambivalensen her kommer Torp til gode, hun blir ikke didaktisk eller påståelig. Vi presenteres ikke for et ferdig synspunkt, men heller et slags tvisyn. Torp legger slik ulike fasetter av forholdet mellom iscenesettelse og historiefortelling frem for oss slik at vi skal se klarere."
 
Kjetil Røed: Mellom opprør og bevaring, anmeldelse, Kunstkritikk 17.04.2013 [nor]

 
 
"Torps videoprojeksjon Memoirs of A Tourist. Waterfall #1. Cascade de Barberine kjøres i langsom kino –den fastholdes i en nærmest grafisk klarhet på veggen –som i et forsøk på å fryse eller stanse tiden; men fossen renner som et uavvendelig mål på at tiden likevel går, på at den renner ut… Slik rommer denne utstillingen bl.a. et snev av melankoli, en liten sorg over et tapt arkadisk paradis, en sorg over det som ikke kan realiseres, fullendes. Arkadia er forlatt, vi velter oss på de fattige ruinene av noe som engang var, eller som vi liker å tro at engang var."
 
Trond Borgen: Spillet om Arkadia, anmeldelse, Stavanger Aftenblad 12.09.2011 [nor]

 
 
"Torp has taken site-specificity and site-responsiveness in contemporary art well beyond a single layer. This multi-layered work addresses how we place ourselves when viewing the past in the present via tourism. It also explores our position as 'viewers' within contemporary art."
 
Lisa Slominski: Nina Torp, artist feature, MAAG, issue 2, 2010 [eng]